Lärosäte:     |    Användare:  
 
UKÄ Direkt
 
 

Du är nu på inloggningsidan för UKÄ Direkt.
För att kunna logga in måste du ha fått inloggningsuppgifter
i ett brev (antingen på papper eller som bilaga i en e-mail).
Ska du arbeta med registrering men saknar inloggningsuppgifter
ska du i första hand kontakta ditt lärosätes centrala kontaktperson
för UKÄ Direkt, i andra hand Universitetskanslersämbetet.

Du är nu på inloggningsidan för UKÄ Direkt.
För att kunna logga in måste du ha fått inloggningsuppgifter
i ett brev (antingen på papper eller som bilaga i en e-mail).
Ska du arbeta med registrering men saknar inloggningsuppgifter
ska du i första hand kontakta ditt lärosätes centrala kontaktperson
för UKÄ Direkt, i andra hand Universitetskanslersämbetet.

Användarnamn är alltid en personlig e-mailadress

Du får ett lösenord med det brev som både anger användarnamn och lösenord.
Första gången du loggar in måste du byta lösenord.

Länk till mall för självvärdering.
Spara mallen lokalt på din dator/nätverk
Klicka på bläddra.
Sök upp självvärderingsfilen.
Dubbelklicka, filen laddas då upp automatiskt till UKÄ Direkt.
Observera att du bara kan ladda upp ett dokument.
Du kan byta ut dokumentet så länge du inte tryckt
på "Sätt status klar för självvärderingen"

Det finns redan en självvärdering uppladdad.
Om du vill ladda upp en ny självvärdering så
måste du först ta bort det dokument som tidigare
laddats upp.

När du tryckt på status klar låses sidan.
Du kan då inte byta ut självvärderingsfilen.
Om du ändå vill ändra något måste du kontakta Universitetskanslersämbetet.

Klicka på bläddra.
Sök upp självvärderingsfilen.
Dubbelklicka, filen laddas då upp automatiskt till UKÄ Direkt.
Observera att du bara kan ladda upp ett dokument.
Dokumentet kan bytas ut så länge ni inte slumpat arbetena under steg 2.

Länk till mall för uppföljning.
Spara mallen lokalt på din dator/nätverk

Klicka på bläddra.
Sök upp uppföljningsfilen.
Dubbelklicka, filen laddas då upp automatiskt till UKÄ Direkt.
Observera att du bara kan ladda upp ett dokument.
Du kan byta ut dokumentet så länge du inte tryckt
på "Sätt status klar för självvärderingen"

Det finns redan en självvärdering uppladdad.
Om du vill ladda upp en ny självvärdering så
måste du först ta bort det dokument som tidigare
laddats upp.

Det går inte att ladda upp en självvärdering till en avslutad utvärdering.

När du tryckt på status klar låses sidan.
Du kan då inte byta ut uppföljningsfilen.
Om du ändå vill ändra något måste du kontakta Universitetskanslersämbetet.

E-post innehållande användarnamn och lösenord kommer att
skickas till den skapade kontaktpersonen

Länk till mall för tabellbilaga.
Spara mallen lokalt på din dator/nätverk

När du tryckt på status klar låses sidan.
Du kan då inte byta ut Allmän studieplan.
Om du ändå vill ändra något måste du kontakta Universitetskanslersämbetet.

Det finns redan en tabellbilaga uppladdad.
Om du vill ladda upp en ny tabellbilaga så
måste du först ta bort det dokument som tidigare
laddats upp.

Det går inte att ladda upp en tabellbilaga till en avslutad utvärdering.

Klicka på bläddra.
Sök upp filen för tabellbilagan.
Dubbelklicka, filen laddas då upp automatiskt till UKÄ Direkt.
Observera att du bara kan ladda upp ett dokument.
Du kan byta ut dokumentet så länge du inte tryckt
på "Sätt status klar för självvärderingen"

Det finns redan en publikationslista uppladdad.
Om du vill ladda upp en ny publikationslista så
måste du först ta bort det dokument som tidigare
laddats upp.

Det går inte att ladda upp en publikationslista till en avslutad utvärdering.

Klicka på bläddra.
Sök upp filen för publikationslistan.
Dubbelklicka, filen laddas då upp automatiskt till UKÄ Direkt.
Observera att du bara kan ladda upp ett dokument.
Du kan byta ut dokumentet så länge du inte tryckt
på "Sätt status klar för självvärderingen"

Det finns redan en allmän studieplan uppladdad.
Om du vill ladda upp en ny allmän studieplan så
måste du först ta bort det dokument som tidigare
laddats upp.

Det går inte att ladda upp en allmän studieplan till en avslutad utvärdering.

Klicka på bläddra.
Sök upp filen för allmän studieplan.
Dubbelklicka, filen laddas då upp automatiskt till UKÄ Direkt.
Observera att du bara kan ladda upp ett dokument.
Du kan byta ut dokumentet så länge du inte tryckt
på "Sätt status klar för allmän studieplan"

Länk till sida med information om ansökan om examenstillstånd.

Klicka på bläddra.
Sök upp en fil för bedömningsunderlag.
Dubbelklicka, filen laddas då upp automatiskt till UKÄ Direkt.
Du kan ladda upp fler dokument så länge du inte tryckt
på "Sätt status klar för Bedömningsunderlag".

Uppladdning av bedömningsunderlag är avslutad.
Om du vill ladda upp fler bedömningsunderlag måste du kontakta
lärosätesansvarig eller UKÄ.

Det går inte att ladda upp bedömningsunderlag till en avslutad bedömning.

När du tryckt på "Sätt status klar för Bedömningsunderlag" låses sidan.
Du kan då inte ladda upp fler bedömningsunderlag.
Om du ändå vill ändra något måste du kontakta UKÄ.

Klicka på bläddra.
Sök upp en fil för underlag.
Dubbelklicka, filen laddas då upp automatiskt till UKÄ Direkt.
Du kan ladda upp fler dokument så länge du inte tryckt
på "Sätt status klar för Särskild omprövning".

Uppladdning av underlag är avslutad.
Om du vill ladda upp fler underlag måste du kontakta
lärosätesansvarig eller UKÄ.

Det går inte att ladda upp underlag till en avslutad bedömning.

När du tryckt på "Sätt status klar för Särskild omprövning" låses sidan.
Du kan då inte ladda upp fler underlag.
Om du ändå vill ändra något måste du kontakta UKÄ.

Länk till sida med information om ansökan om examenstillstånd.
Välkommen till UKÄ Direkt!
 
Detta är Universitetskanslersämbetets webbplats för lärosäten som ska registrera uppgifter för ärenden hos Universitetskanslersämbetet.
Vid frågor om inloggning vänligen kontakta lärosätesadministratör för UKÄ Direkt vid ditt lärosäte.
Är du bedömare och vill logga in i UKÄ Bedömarvy? Följ då denna länk: 
 
Logga in för att registrera uppgifter
Ange användarnamn *
Ange lösenord *